UsII-77/23 od 15. lipnja 2023.

KLASA: 23/112

UsII-77/23 od 15. lipnja 2023.

Postupak javnog otvaranja ponuda- Nedostupnost EOJN- Interni protokol- Produljenje roka za dostavu ponuda- Članak 239. i 240. ZJN 2016

Tužitelj se poziva na odredbe članaka 239. i 240 ZJN 2016. Člankom 239. stavka 1. ZJN 2016 propisano je ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. toga zakona, a člankom 240. stavkom 1. točkom 3. ZJN 2016 je propisano da je javni naručitelj obvezan produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. toga zakona.
Međutim, nisu ispunjeni uvjetu za primjenu navedenih odredaba ZJN 2016 jer, kako je tijekom žalbenog postupka utvrđeno, nedostupnost na strani EOJN RH u predmetnom slučaju nije postojala prije isteka roka za dostavu ponuda, kako to pogrešno tvrdi tužitelj, već je nedostupnost nastupila tijekom javnog otvaranja ponuda, što nije ni sporno, a koju nedostupnost je prijavio naručitelj.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu