UsII-111/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 17/685

UsII-111/19 od 6. ožujka 2019.
 
Jednostavna nabava - Procijenjena vrijednost nabave - Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
 
Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016, a prema stavku 2. istog članka Zakona, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu