UsII-320/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/503

UsII-320/20 od 8. listopada 2020.

Izuzetno niska ponuda – Članak 289. ZJN 2016

Iako cijena ponude odabranog ponuditelja nije niža u smislu odredbe članka 22. stavka 1. Pravilnika, naručitelj ga je zbog ponuđene cijene u navedenoj točki troškovnika pozvao na pojašnjenje koje je odabrani ponuditelj i dao u smislu stavka 2. točke 2. navedenog članka Zakona, a koje pojašnjenje je naručitelj ocijenio zadovoljavajućim jer ponuđena cijena u spornoj stavci neće utjecati na izvršenje ugovora, pa neosnovano  tužitelj smatra da je naručitelj ponudu odabranog ponuditelja bio obvezan odbiti. Naime, čak i u slučaju da objašnjenja gospodarskog subjekta zadovoljavajuće ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troška, naručitelj može ali i ne mora odbiti ponudu, a u konkretnom slučaju je naručitelj objašnjenje odnosno dokaze ocijenio zadovoljavajućim.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu