UsII-323/21 od 26. studenog 2021.

KLASA: 21/751

UsII-323/21 od 26. studenog 2021.

Izuzetno niska ponuda – Preporučeni standard čišćenja – Članak 289. i 290. ZJN 2016 - Članak 22. stavak 2. Pravilnika

Nije osnovan ni prigovor da je naručitelj bio obvezan zatražiti objašnjenje izuzetno niske ponude na temelju članka 22. stavka 2. Pravilnika, odnosno jer je ponuda izuzetno niska i iz drugih razloga, osim onih navedenih u stavku 1. tog članka Pravilnika. Naime, osnova za postupanje po toj odredbi postoji u slučaju postojanja osnovane sumnje da je ponuda izuzetno niska, o čemu se, imajući na umu cijene svih pristiglih ponuda navedene u odgovoru na tužbu, u konkretnom slučaju, ne radi. Tužitelj nisku cijenu odabrane ponude nalazi u usporedbi vrijednosti ponude s vrijednostima vezanim uz izračun minimalne plaće. Međutim, i po ocjeni ovog Suda, Preporučeni standard čišćenja nije polazište za izračun plaće djelatnika, jer gospodarski subjekt, ovisno o svojim poslovnim mogućnostima, može i drugim poslovima osigurati ispunjenje obveza koje mu nameću propisi iz radnog prava. Osim toga, nesporno se DON-om ne traži se da su izvršitelji dužni usluge čišćenja obavljati 8 sati dnevno. 


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu