UsII-593/19 od 13. veljače 2020.

KLASA: 19/869

UsII-593/19 od 13. veljače 2020.

Izuzetno niska ponuda – Članak 289. ZJN 2016
 
Mjerodavno nacionalno pravo u postupcima javne nabave prepušta javnim naručiteljima inicijativu za svojevrsnu kontrolu ponuda u dijelu koji se odnosi na cijene po kojima ponuditelji nude proizvode, robu ili usluge koje su predmet nabave. Ako naručitelj na temelju kriterija utvrđenih nacionalnim pravom ne ocijeni da je riječ o izuzetno niskoj cijeni ponude, ni pravo Europske unije, ni nacionalno pravo, ga ne obvezuje na bilo kakvo daljnje postupanje.
Primjenjujući mjerodavne propise na činjenice konkretnog slučaja, a osobito na nespornu činjenicu da su u predmetnom postupku pristigle samo dvije ponude te imajući na umu okolnost da je odabrani ponuditelj po ponuđenim cijenama izvršio ranije ugvoore kod istog naručitelja pri čemu nije izazvao sumnju kod naručitelja glede ponuđenih cijena, ovaj Sud smatra da tužitelj u predmetnom postupku nije bio dužan pozvati ponuditelja s nižom ponudom da objasni cijenu svoje ponude te da, ne pozvavši ga na davanje takvog objašnjenja, nije postupio protivno članku 289. ZJN 2016.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu