UsII-71/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 17/719

UsII-71/19 od 7. ožujka 2019.
 
Direktiva 2014/24/EU
 
ZJN 2016 odnosno pravo Europske unije nalaže naručitelju da zahtijeva od gospodarskih subjekta objašnjenje cijene ili troška predloženih u ponudi, ali samo u slučaju ako se čini da su ponude izuzetno niske s obzirom na radove, robu ili usluge. Da bi postojala obveza naručitelja u navedenom smislu potrebna je prethodna sumnja da je ponuda izuzetno niska.
 
Ako bi, zbog sumnje da je ponuda izuzetno niska s obzirom na radove, robu ili usluge, naručitelj zatražio od ponuditelja odgovarajuće objašnjenje odnosno dokaze, a dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne objašnjavaju predloženu nisku razinu cijene ili troškova, naručitelj može (ali ne mora) odbiti ponudu.
 
Dužnost odbijanja postoji samo ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama iz članka 18. stavka 2. Direktive.
 
Ako naručitelj, na temelju kriterija utvrđenih nacionalnim pravom i/ili pravom Europske unije, ne ocijeni da je riječ o izuzetno niskoj cijeni ponude, ni pravo Europske unije, ni nacionalno pravo ga ne obvezuje na bilo kakvo daljnje postupanje.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu