UsII-52/19 od 6. ožujka 2019.


Klasa: 18/931

UsII-52/19 od 6. ožujka 2019.
 
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Djelomično usvjanjanje žalbe -Podjela troškova na jednake djelove
 
Zakon ne omogućuje da Državna komisija u slučaju djelomičnog usvajanje žalbe odluči da troškove žalbenog postupka u cijelosti podmiruje naručitelj.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu