Us-42/20 od 26. veljače 2020.

KLASA: 19/1015

UsII-42/20 od 26. veljače 2020.
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka u slučaju odvojene nabave za pojedinu grupu - Procijenjena vrijednost navedena u Obavijesti o nadmetanju

Iz objavljene objave o nadmetanju  razvidno je da je naručitelj kao predmet nabave odredio nabavu odvodnika prenapona, dakle, jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu u smislu članka 369. ZJN 2016. Također je određeno jedno mjesto ispunjenja, a obavijest o javnoj nabavi ne sadrži podatke o veličini pojedine grupe kako to propisuje odredba članka 370. stavka 1.  ZJN 2016 niti je istom određeno može li se ponuda dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe, kako to propisuje odredba stavka 2. istog članka u slučaju kada je predmet nabave podijeljen na grupe. Iz navedenih razloga, iako je u obavijesti o nadmetanju pod točkom II.2.14. – dodatni podaci izričito navedeno da je predmet nabave podijeljen na grupe, naručitelj je kao predmet nabave odredio samo jednu objektivno odredivu cjelinu i obavijest o nadmetanju objavio je u odnosu na tu cjelinu, a ne na dvije ili više grupa. Stoga se tužitelj neosnovano poziva na odredbu članka 430. stavka 4. ZJN 2016.
Prema ocjeni Suda tuženik je pravilno odredio naknadu za pokretanje žalbenog postupka sukladno odredbi članka 430. stavka 1. točke 3. ZJN 2016, u iznosu od 25.000,00 kuna, koju naknadu je zainteresirana osoba uplatila za pokretanje žalbenog postupka.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu