UsII-165/20 od 2. srpnja 2020.

KLASA: 20/155

UsII-165/20 od 2. srpnja 2020.

Opis predmeta nabave- Pogodovanje- Podjela predmeta na grupe- Članak 203., 204. i 205. ZJN 2016

Tvrdnja tužitelja da niti jedan subjekt prisutan na hrvatskom tržištu ne može ponuditi opisani predmet javne nabave nije točna, budući da u postupku javne nabave radi izvršenja nabave mogu konkurirati svi subjekti s područja Europske unije, dakle, stanje na tržištu Republike Hrvatske nije relevantan faktor te nije osnovan prigovor tužitelja da su povrijeđene odredbe članka 205. i 206. ZJN-a.
Naime, tuženik ne tvrdi da takav natječaj postoji na tržištu Europske unije, već pravilno navodi da, u postupku javne nabave, radi članstva Hrvatske u Europskoj uniji, mogu konkurirati svi gospodarski subjekti s područja Europske unije.
Isto tako, ovaj Sud prihvaća utvrđenje tuženika koje je sukladno praksi ovoga Suda da podjela predmeta nabave u grupe predstavlja naručiteljevo pravo, a ne i obavezu.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu