UsII-468/19 od 10. listopada 2019.


KLASA: 19/477

UsII-468/19 od 10. listopada 2019.

 
Dopunsko Rješenje o troškovima - Zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka - Članak 431. ZJN 2016
 
 
Sud ocjenjuje da je osnovano tuženik odbio zahtjev tužitelja za donošenjem dopunskog rješenja o troškovima žalbenog postupka u korist tužitelja, pri čemu se tuženik pravilno pozvao na mjerodavne odredbe članka 431. stavak 7. ZJN 2016.
Iz spisu priložene žalbe tužitelja proizlazi da ista ne sadrži zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka te da je žalba tuženiku dostavljena bez dijela teksta na kojeg se sada tužitelj poziva u tužbi ...(„te žalitelju naknaditi troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.000,00 kuna s osnova pokretanja žalbenog postupka“).


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu