UsII-590 od 15. siječnja 2020.

KLASA: 19/993

UsII-590/19 od 15. siječnja 2020. 
 
Izmjene ugovora o javnoj nabavi bez provođenja novog postupka javne nabave – Članci 315., 317., 321. ZJN 2016
 
Sud ne prihvaća obrazloženje tuženice da je obavijest o izmjeni ugovora u tom dijelu zakonita i da se radi o očiglednoj omašci u navođenju vrijednosti ugovora. Samo zbog činjenice što vrijednost ugovora nakon izmjene matematički odgovara vrijednosti prije izmjene uvećanoj za PDV, se ne može zaključiti da nije došlo do izmjene ugovora, jer je izričito kao ukupna vrijednost ugovora navedeno da je vrijednost bez PDV-a 6.839.125,00 kuna.
U odnosu na izmjenu ugovora u pogledu produljenja roka za isporuku i montažu zbog isporuke novog uređaja, Sud tužbene prigovore ocjenjuje neosnovanima, jer je zakonito tuženica ocijenila da oštećenje uređaja prilikom transporta utvrđeno pri montaži uređaja, ima značenje okolnosti obuhvaćenih odredbom članka 317. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 zbog kojih je, neovidno o prirodi ugovora, dopušteno izmijeniti ugovor tijekom njegovog trajanja odnosno radi se o okolnostima koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti pa Sud u tom dijelu ne nalazi nezakonitosti osporenog rješenja.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu