Opravdani trošak

Trošak za sastav odgovora na žalbu
Trošak- Neprocjenjiv predmet- Trošak očitovanja- Članak 431. ZJN 2016
Opravdna trošak  - Članak 431. ZJN 2016
Opravdan trošak - Žalba djelomično osnovana - Članak 431. ZJN 2016 
Opravdan trošak - Očitovanje na naručiteljev odgovor na žalbu
 
Opravdan trošak- Očitovanje na naručiteljev odgovor na žalbu