UsII-545/19 od 27. studenog 2019.

KLASA: 19/843

UsII-545/19 od 27. studenog 2019. 

Opravdan trošak - Žalba djelomično osnovana - Članak 431. ZJN 2016

 
Sud nalazi da odredbe članka 431. stavak 3. i 5. ZJN 2016 daju osnovu za zaključak  da je, kod donošenja odluke o troškovima žalbenog postupka, tuženik ovlašten ocijeniti da li se u svakom konkretnom slučaju radi o opravdanom trošku, a  što je tuženik i učinio. Naime, tuženik je i u osporenom rješenju i u odgovoru na tužbu dao jasne i argumentirane razloge kojima se rukovodio zaključujući da je tužitelj u konkretnom slučaju žalbenim zahtjevom predložio predmet vratiti naručitelju na ponovni postupak radi donošenja pravilne i zakonite odluke o izboru najpovoljnije ponude pa je žalba djelomično osnovana te je odlučeno da se tužitelju nadoknade troškovi u iznosu od 12.812,50 kuna, a sa preostalim dijelom zahtjeva za naknadu troškova žalbenog postupka tužitelj je odbijen.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu