Osobito bitne povrede postupka javne nabave

Tehnička i stručna sposobnost – Uvjet zaposlenja stručnjaka – Članak 404. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički stručnjaci – Uvjet zaposlenja – Službena dužnost -  Članak 256., 259., 404. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude - Ispravak računske pogreške - Izmjena ponude - Članak 404. stavak 2. točka 6. ZJN 2016

 
Uputa naručitelju po utvrđenju osobito bitne povrede postupka javne nabave
 
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Zaposleni radnici - Članak 256. ZJN 2016 - Članak 268. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Registracija - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređanja i gradnje - Članak 257. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016- Članak 425. ZJN 2016
 
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Registracija - Zakon o vodama - Članak 257. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Minimalne razine sposobnosti - Registracija
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Minimalne razine sposobnosti - Registracija
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Minimalne razine sposobnosti - Registracija
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Minimalne razine sposobnosti - Registracija
 

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti - Minimalne razine sposobnosti - Zaposleni stručnjak