UsII- 91/19 od 22. ožujka 2019.

KLASA: 18/237
 
UsII- 91/19 od 22. ožujka 2019.          
 
uputa naručitelju po utvrđenju osobito bitne povrede postupka javne nabave
 
Odbijajući žalbu tužitelja protiv osporenog Rješenja tuženik zaključuje da nije naložio naručitelju da odbije ponudu ponuditelja, već je u predmetnoj odluci utvrdio postojanje osobito bitne povrede iz članka 404. stavka 2. točke 6. ZJN 2016 te je predmet vratio naručitelju na ponovno postupanje pa je dio žalbenih navoda u kojima je istaknuto da naručitelj nije postupio u skladu s odlukom ocijenjen neosnovanim.
 
Ovakvo obrazloženje Sud ne prihvaća. Naime, kada tuženik, u izvršavanju ovlasti da zakonitost postupka ocjenjuje izvan žalbenih razloga, to jest po službenoj dužnosti, nađe da je u postupku počinjena osobito bitna povreda postupka, dužan je na jasan i nedvosmislen način dati uputu naručitelju u kojem pravcu treba postupiti kako bi se nezakonitost otklonila.
 
Prema ocjeni Suda osobito bitne povrede postupka javne nabave ukazuju na postojanje tako velikih i značajnih nezakonitosti koje se ne mogu sanirati te povlače za sobom i najteže posljedice kao što je poništavanje odluke o odabiru po službenoj dužnosti, a ponekad i samog postupka.
 
Naručitelj i nakon što je počinio osobito bitnu povredu postupka, u ponovljenom postupku je ponovno odabrao istog ponuditelja (iako se radi o nezakonitosti koja nije mogla naknadno biti ispravljena), a tuženik je takvo postupanje ocijenio zakonitim, čime je onemogućio da se postupci javne nabave provode u skladu sa Zakonom.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu