UsII-66/19 od 27. ožujka 2019.

KLASA: 17/604
       
UsII-66/19 od 27. ožujka 2019.
 
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Registracija - Zakon o vodama - Članak 257. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016
 
Odredbe Zakona o javnoj nabavi, koje su u cijelosti usklađene s pravnom stečevinom Europske unije, sadrže odredbe koje su predmetima javne nabave primjenjive na sve sudionike javne nabave, pa tako i na tužitelja koji djeluje u sektoru vodnog gospodarstva. Sud ne prihvaća stajalište tužitelja prema kojem je Zakon o vodama poseban zakon koji bi u postupcima javne nabave imao prednost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi.
 



Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu