UsII-122/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 17/517

UsII-122/19 od 7. ožujka 2019.
 
Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Registracija - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređanja i gradnje - Članak 257. ZJN 2016 - Članak 404. ZJN 2016 - Članak 425. ZJN 2016
 
Određivanje uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti na način da gospodarski subjekt mora biti registriran za djelatnost građenja, odnosno za izvođenje pojednih radova,  je nezakonito, odnosno nije u skladu s odredbom članka 257. ZJN 2016.
 
Riječ je osobito bitnoj povredi postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 7. ZJN 2016, koja nikakvim naknadnim postupanjem naručitelja ne može biti ispravljena u ovoj fazi postupka pa se na temelju članka 425. stavka 1. točke 4. ZJN 2016, osnovano i pravilno poništava odluka o odabiru i postupak javne nabave u cijelosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu