UsII-84/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 17/622

UsII-84/19 od 7. ožujka 2019.
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta -Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Minimalne razine sposobnosti - Registracija
 
Naručitelj može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti zahtijevati od gospodarskog subjekta samo da dokaže upis u odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, ali ne i da mora biti registriran za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu