UsII-75/21 od 18. ožujka 2021.

KLASA: 20/994

UsII-75/21 od 18. ožujka 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički stručnjaci – Uvjet zaposlenja – Službena dužnost -  Članak 256., 259., 404. ZJN 2016

Imajući u vidu odredbu članka 256. i 268. Zakona o javnoj nabavi iz 2016. godine te odredbu članka 273. stavak 1. istog Zakona proizlazi da naručitelj ne može kao uvjet, odnosno minimalnu razinu tehničke i stručne sposobnosti zahtijevati od gospodarskog subjekta da ima zaposlene i navedene stručnjake.
Stoga iz navedenog proizlazi da je naručitelj postupio protivno odredbi članka 256. stavak 3. u vezi članka 259. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi kada je kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisao uvjet u odnosu na zaposlene ključne stručnjake.
Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta, sadržano je u odredbi članka 268. Zakona o javnoj nabavi, pri čemu nije nužno da gospodarski subjekt ima zaposlene stručnjake traženog kvaliteta u javnoj nabavi, već se gospodarski subjekt u postupku dokazivanja ispunjavanja uvjeta javne nabave, može osloniti i na sposobnost drugih subjekata bez obzira na njihove međusobne odnose, a radi dokazivanja ispunjavanja kriterija vezanih uz obrazovne i stručne kvalifikacije tražene u postupku javne nabave (oslanjanje na sposobnost drugih subjekata), što je u konkretnom slučaju izostalo.
Upravo iz navedenih razloga zakonito je postupio tuženik kada je utvrdio bitnu povredu odredbe postupka javne nabave iz članka 404. stavak 2. točka 7. Zakona na što tuženik pazi po službenoj dužnosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu