Učinak odluke Državne komisije 
Tehnička i stručna sposobnost - Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Nedostaci postupovne prirode- Teret dokazivanja- Članak 403. ZJN 2016
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Činjenično i pravno stanje stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. ZJN 2016
 
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe (res iudicata) - Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Teret dokazivanja- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Pravo na žalbu- Članak 403. ZJN 2016- Članak 404. ZJN 2016
 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – pregovaranje – postupanje sukladno izreci odluke Državne komisije - članak 425. stavak 6. ZJN 2016