UsII-216/20 od 16. srpnja 2020.

KLASA: 20/227

UsII-216/20 od 16. srpnja 2020.


Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Nedostaci postupovne prirode- Teret dokazivanja- Članak 403. ZJN 2016

Sud ne smatra osnovanom tužiteljevu tvrdnju da je tuženik u osporavanom rješenju odstupio od svog stajališta izraženog u prethodnom rješenju. Naime, poništavanje ranije odluke o odabiru posljedica je činjenice što naručitelj u tom žalbenom postupku nije, u smislu članka 403. stavka 3. ZJN 2016, dostavio dokaze kojima bi otklonio tužiteljeve tvrdnje iz žalbenog postupka. Dakle, riječ je o razlozima postupovne prirode koji su u daljnjem tijeku postupka otklonjeni dostavljanjem dokumentacije na temelju koje je utvrđeno da je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda nakon ranijeg rješenja tuženika u cijelosti postupio u skladu s mjerodavnim odredbama ZJN.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu