UsII-283/21 od 30. rujna 2021.

KLASA: 21/631

UsII-283/21 od 30. rujna 2021.

Ne bis in idem – Prigovor u odnosu na činjenice koje su bile ili mogle biti poznate u prethodnom žalbenom postupku

Tuženik je osporenim rješenjem otklonio odlučivanje o prigovorima koje je tužitelj iznosio u ranijem postupku, odnosno o prigovorima koje je propustio iznijeti u prethodnom žalbenom postupku. Pri tome se tuženik poziva na odredbu članka 404. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, kojom je propisano da nije ovlašten kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave. Navedeno stajalište tuženika potvrđeno je brojnom praksom ovog Suda (presuda Usil-68/19 od 21. ožujka 2019., Usll-237/19 od 8. svibnja 2019., UsIl-341/19 od 31. svibnja 2019., UsIl-144/20 od 5. lipnja 2020., Usll-295/20 od 24. rujna 2020., Usll-446/20 od 29. siječnja 2021., UsIl-74/21 od 24. ožujka 2021. i dr.) na koju se tuženik pravilno poziva u odgovoru na tužbu. Također, prema stajalištu ovog Suda koje je već izraženo u ranijim odlukama, pravilno je i stajalište tuženika prema kojem se ne mogu s uspjehom isticati prigovori koji su vezani za činjenična i pravna pitanja, a koja su bila poznata ili mogla biti poznata u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda jer su već tada postojali pa su mogli i trebali biti osporeni prethodnom žalbom.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu