UsII-142/20 od 26. svibnja 2020.

KLASA: 20/34

UsII-142/20 od 26. svibnja 2020.

Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

Kako i iz navoda tužbe proizlazi da tužitelj u btii ne osporava radnje naručitelja u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda  poduzete radi otklanjanja nezakonitosti na koje je ukazano u ranijem rješenju tuženika odnosno postupanje naručitelja osporava iz istih razloga koji su već ocijenjeni neonsovanim prethodnim pravomoćnim rješenjem tuženika, prema ocjeni Suda osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu