UsII-30/22 od 17. veljače 2022.

KLASA: 21/1053

UsII-30/22 od 17. veljače 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Članak 425. stavak 6. ZJN 2016

Uz poziv na čl. 425. stavak 6. Sud ocjenjuje da je pravilno naveo tuženik da je u pogledu valjanosti tužiteljeve ponude odlučeno ranijim rješenjem koje tužitelj nije osporavao žalbom te je postalo izvršno i pravomoćno, i kojim je utvrđeno da iz dostavljenog životopisa stručnjaka 2 iz tužiteljeve ponude proizlazi da isti ne posjeduje minimalno traženo iskustvo u trajanju od tri godine. Dakle, u konkretnom slučaju predmet ocjene tuženika je bio samo provjera da li naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude postupa sukladno utvrđenju iz prethodnog rješenja od 19. listopada 2021. Iz spisa predmeta jasno proizlazi da predloženi stručnjak nije stekao tri godine iskustva u smislu koji je tražen točkom 28.4.2.2. DON-a.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu