UsII-144/20 od 5. lipnja 2020.

KLASA: 20/57

UsII- 144/20 od 5. lipnja 2020.

Jamstvo za ozbiljnost ponude – Činjenično i pravno stanje stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. ZJN 2016
 
Obzirom da tužitelj nije osporavao rješenje tuženika kojim je ta odluka o odabiru bila poništena, a predmet ocjene u tom postupku je bila baš spornost načina dostave i pravovremenost jamstva za ozbiljnost ponude ovdje zainteresirane osobe, u vezi s čime je tuženik zaključio da naručitelj nije dokazao činjenice i okolnosti na temelju kojih je proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka i donio odluku, takvo rješenje tuženika je postalo pravomoćno i obvezuje naručitelja u smislu članka 425. stavka 6. ZJN 2016.
Vezan pravnim shvaćanjem tuženika iz prethodnog rješenja naručitelj je u ponovljenom postupku odabira ekonomski najpovoljnije ponude kao takvu ocijenio ponudu ovdje zainteresirane osobe, a tužitelj iz naprijed navedenih razloga, više ne može iznositi prigovore vezane za pravilnost dostave jamstva izabrane zajednice ponuditelja.
Zbog navedenog, rješenje tuženika u odnosu na prvo pravno pitanje je ocjenjeno zakonitim.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu