UsII-272/20 od 17. rujna 2020.

KLASA: 20/461

UsII-272/20 od 17. rujna 2020.

Tehnička i stručna sposobnost - Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
 
Sud prihvaća stajalište tuženika kako u ponovljenom postupku naručitelj nije niti trebao utvrđivati činjenice vezano za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti koje su bile predmetom ocjene ranijeg rješenja tuženika i o kojim se tuženik očitovao. Ovo iz razloga jer je člankom 404. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe.
Kako tužitelj i u žalbi na novu odluku o odabiru ponovno pokušava osporiti valjanost odabrane ponude vezano za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti,pravilno tuženik navodi da tužitelj u ponovnom postupku ističe navode kojima osporava valjanost odabrane ponude u istom dijelu, odnsono dostavlja dokaze kojima dopunjuje raniji žalbeni navod.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu