UsII-68/19 od 21. ožujka 2019.

KLASA: 17/794

UsII-68/19 od 21. ožujka 2019.
 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Teret dokazivanja- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Pravo na žalbu- Članak 403. ZJN 2016- Članak 404. ZJN 2016
 
Obzirom da je u bitnoj činjenici stručnosti i staža stručnajak 1. odabranog ponuditelja Državna komisija argumentirano odlučila u prethodnom žalbenom postupku, po ocjeni suda nije bila ovlaštena ponovno razmatrati iste prigovore u drugoj žalbi tužitelja, u istom predmetu nabave, pa se, u tom pogledu, rješenje Državne komisije kojim je žalba tužitelja odbijena, ne može smatrati nezakonitim.
 
U odnosu na prigovor da su uz drugu žalbu dostavljeni novi dokazi koje Državna komisija nije razmatrala valja uputiti tužitelja da je u postupcima javne nabave obveza stranke da sukladno članku 403. ZJN 2016 iznese sve činjenice i dokaze na kojima temelji svoje zahtjeve pa je tužitelj imao mogućnost osporavati prethodo rješenje Državne komisije u vezi s ocjenom prigovora stručnosti i staža stručnjaka 1. odabranog ponuditelja, što je propustio učiniti pa nije iscrpio zakonom propisanu zaštitu, a novi dokazi u svezi s već pravilno ocjenjenim činjeničnim stanjem ne upućuju na drugačiju odluku u ovoj stvari.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu