UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.

KLASA: 21/255

UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.
 
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
 
Postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja proveden je u izvršenju presude ovoga Suda poslovni broj: Usll-349/19-9 od 31. srpnja 2019., kojom je nakon poništenja rješenja tuženice i odluke o odabiru naručitelja, postupak vraćen u fazu pregleda i ocjene ponuda u kojem je u odnosu na odabranog ponuditelja trebalo razjasniti ulogu trgovačkog društva AlphaChrom d.o.o. i utvrditi sadržava li odabrana ponuda skrivene troškove. Ostali prigovori tužitelja, koje ponavlja i sada u tužbi (tehničke karakteristike uređaja, proizvod 0,8 % Affirmagen, kriterij „Prilagodljivost za mali volumen oznake 0,5 mL“ te prigovori vezani uz točku 7.9 DON-a), već su kao neosnovani ocijenjeni u ranijem postupku pa ih Sud sada nije ponovno ocjenjivao. S tim u vezi tuženica osnovano navodi odredbu članka 404. stavka 3. ZJN-a prema kojoj Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave, što valja primijeniti i u odnosu na prigovor o zakonitosti primjene odredbe točke 7.8 DON-a.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu