UsII-111/20 od 29. svibnja 2020.

KLASA: 19/1174

UsII-111/20 od 29. svibnja 2020.
 
Sukladno članku 3. stavku 1. podstavku 1., u vezi članka 22. stavka 2. podstavka 1. Zakona o upravnim sporovima, predmet upravnog spora je ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek, a što znači da je predmet upravnog spora osporeno rješenje tuženika od 18. veljače 2020., na koje se odnosi točka 1. tužbenog zahtjeva. Stoga u konkretnom slučaju nije bilo uvjeta za odlučivanje o zakonitosti odluka o odabiru koje se odnose na grupu I, jer iste nisu predmet osporenog rješenja tuženika.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu