UsII-593/19 od 13. veljače 2020.

KLASA: 19/869

UsII-593/19 od 13. veljače 2019.


Odlukom Suda kojom se poništava Rješenje DKOM- a i naručiteljeva Odluka o odabiru ne rješava se konkretna upravna stvar


Pri ocjeni osnovanosti tužbenog zahtjeva u ovom upravnom sporu valja poći od činjenice da presudom ovog Suda od 6. ožujka 2019. nije riješena konkretna upravna stvar s obzirom na to da nije okončan predmetni postupak javne nabave (odnosno postupak koji se odnosi na odluku o odabiru), već je postupak vraćen u stadij pregleda i ocjene ponuda. U ranijem, pravomoćno okončanom upravnom sporu Sud je ocijenio raniju tužiteljevu odluku o odabiru nezakonitom, pri čemu nije sam odlučio o upravnoj stvari, već je prepustio tužitelju donošenje nove odluke o odabiru. Time je tužitelju omogućeno ponovno ocjenjivati ponude te samostalno, u skladu sa zakonom i dokumentacijom o nabavi, donijeti novu odluku o odabiru. Slijedom iznesenog, u konkretnom slučaju, u postupku nakon presude ovog Suda tužitelj je bio dužan ponovno razmotriti pristigle ponude te ih ocijeniti prema uvjetima iz dokumentacije o nabavi.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu