UsII-17/20 od 30. siječnja 2020.

KLASA: 19/1018

UsII-17/20 od 30. siječnja 2020.

Iznošenje novih činjenica i dokaza u upravnom sporu
 
Prigovor o dokazima jednakovrijednosti proizvoda Sud nije razmatrao, jer se doista radi o nedopuštenom prigovoru koji nije bio istaknut u tijeku žalbenog postupka pred tuženikom. Pri osporavanju zakonitosti rješenja donesenog u žalbenom postupku, nije dopušteno iznositi nove činjenice i dokaze o kojima se stranke žalbenog postupka nisu očitovale niti su bile u žalbi istaknute pa ih tuženik nije ni ocjenjivao.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu