UsII-492/19 od 30 listopada 2019.

KLASA: 19/318

UsII-492/19 od 30. listopada 2019.


Odgodni učinak tužbe – Članak 26. Zakona o upravnim sporovima
 
Sud nije posebno odlučivao o prijedlogu tužitelja za donošenje rješenja o odgodnom učinku tužbe, budući da je odluka u ovom upravnom sporu donesena u roku kako to propisuje odredba članka 434. stavka 3. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu