UsII-45/20 od 28. svibnja 2020.

KLASA: 19/296

UsII-45/20 od 28. svibnja 2020.

Zahtjev za izvršenje presude – Članak 81. ZUS-a
 
Time što je naručitelj u povodu navedene presude postupio sukladno odredbi članka 322. stavak 1. točka 4. ZJN 2016, dakle, obavijestio je odabranog ponuditelja o raskidu okvirnog sporazuma i ugovora po tom sporazumu, postupljeno je u skladu s izrekom presude, što posljedično znači da je presuda u konkretnom slučaju izvršena u smislu odredbe članka 81. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu