UsII-252/20 od 9. rujna 2020.

KLASA: 20/396

UsII-252/20 od 9. rujna 2020.
 
Beneficium novorum – Članak 23., 33. ZUS-a
 
Tužitelj u tužbi ima obvezu iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev i predložiti sve dokaze potrebne za utvrđivanje činjenica i dokaza kojima potkrepljuje tužbeni zahtjev. Nadalje, tijekom prvostupanjskog upravnog spora upravni sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice, a pri donošenju odluke uzima u obzir i činjenice koje je sam utvrdio. Stoga u sporu pune jurisdikcije predmet upravnog spora nije samo ocjena zakonitosti pojedinačne odluke, nego je predmet spora rješavanje upravne stvari kako je i propisano člankom 58. ZUS-a.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu