UsII-469/19 od 25. rujna 2019.


KLASA: 19/603

UsII-469/19 od 25. rujna 2019.


Tužbeni zahtjev  -  Članak 434. ZJN 2016 - Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe  -  Članak 31. stavak 1. ZUS-a

 
Vezano za navode o manjkavosti tužbenog zahtjeva kojim se osim poništavanja rješenja tuženika, zahtijeva i vraćanje predmeta tuženiku na ponovni postupak, ističe se da je Sud u svojoj dosadašnjoj praksi iskazao stajalište prema kojem nije vezan procesnopravnom kvalifikacijom tužbenog zahtjeva. To stoga što su ovlasti upravnog suda za odlučivanje o tužbenom zahtjevu propisane kogentnim normama ZUS-a, a u konkretnom slučaju, i odredbama mjerodavnog specijalnog zakona.

Neosnovan je prigovor tuženika da tužitelj nije aktivno legitimiran za podnošenje tužbe u ovom upravnom sporu. Ovo jz razloga što je tuženik osporenim rješenjem odbio žalbu protiv odluke o odabiru, dakle, žalbu je meritorno riješio, a sukladno odredbi članka 31. stavak 1. ZUS-a Sud nije vezan razlozima tužbe.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu