Procesne odluke

Upravni spor- Aktivna legitimacija- Zajednica ponuditelja
Aktivna legitimacija – Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
Nedopuštenost tužbe – Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
Tužba - Paket - Preporučena pošiljka - Nepravodobnost
Nedopuštenost tužbe – Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
Nedopuštenost tužbe – Članak 30. ZUS-a
Pravni interes tužitelja - Nedopuštena tužba - Članak 30. ZUS-a 
Obnova spora - Nove činjenice i novi dokazi - Članak 76. stavak 1. točka 6. ZUS-a 
Pravni interes tužitelja - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a 

 
Nedostatak aktivne legitimacije - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
Nedostatak aktivne legitimacije - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
Nedostatak aktivne legitimacije – Nepravodobnost
 
Tužba se odbacuje- Nedostatak aktivne legitimacije - Članak 29. stavak 2. ZUS-a
 
Tužba - Pravni interes
 
Sadržaj tužbe - Urednost tužbe - Pravodobnost tužbe - Brzojav - Članak 23. ZUS-a
 
 
Tužba se odbacuje - Tužba nije dopuštena - Pravni interes - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
Odluka o odabiru - Tužba nije dopuštena - Tužba se odbacuje - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Odluka o poništenju postupka javne nabave - Obustava upravnog spora
 

Odluka o odabiru - Tužba nije dopuštena - Tužba se odbacuje - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a