UsII-557/19 od 19. prosinca 2019.

KLASA: 19/799
 
UsII-557/19 od 19. prosinca 2019.
 
Pravni interes tužitelja - Nedopuštena tužba – Članak 30. ZUS-a
 
Iz spisa proizlazi da je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženice kojim je u cijelosti uvažena njegova žalba i poništena odluka o odabiru u predmetnoj javnoj nabavi, a naručitelju je naloženo da mu naknadi troškove žalbenog postupka.
Kako se pobijanim rješenjem tuženice ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja, tužba je na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 2. ZUS-a odbačena kao nedopuštena.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu