UsII-400/20 od 8. prosinca 2020.

KLASA: 20/617

UsII-400/20 od 8. prosinca 2020.


Nedopuštenost tužbe  -  Članak 30. stavak 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima


Osporenim rješenjem tuženika u cijelosti je postupljeno po žalbi tužitelja, te je točkom 1. izreke osporenog rješenja tuženik poništio odluku o odabiru za grupu 1. od 24. srpnja 2020., točkom 2. izreke rješenja poništena je odluka o poništenju za grupu 2. od 27. srpnja 2020., a točkom 3. izreke rješenja naloženo je naručitelju Državnom hidrometeorološkom zavodu Zagreb, da u roku od 8 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi Durocool d.o.o. Vukovar, troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 11.050,00 kuna.
Imajući na umu navedeno, osporenim rješenjem tuženika ne dira se u pravni interes tužitelja, stoga je, na temelju članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, tužbu tužitelja valjalo odbaciti (točka I. izreke ovog rješenja).


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu