UsII-326/19 od 10. srpnja 2019.

KLASA: 19/168

UsII- 326/19 od 10. srpnja 2019.

Nedostatak aktivne legitimacije - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a
 
Iz podataka spisa proizlazi, a što tužitelj niti ne spori, da je tužitelj u predmetnom postupku javne nabave imao status podugovaratelja odabranog ponuditelja. Iz navedenog proizlazi da se osporenim rješenjem tuženika ne dira u pravo ili pravni interes tužitelja u predmetnom postupku javne nabave. Naime, rješenje tuženika mogu osporavati isključivo oni subjekti tj. stranke koji u postupku javne nabave mogu ostvariti određeno pravo ili pravni interes.

 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu