UsII-297/19 od 19. lipnja 2019.

KLASA: 19/24

UsII-297/19 od 19. lipnja 2019.
 
Nedostatak aktivne legitimacije – Nepravodobnost - Članak 30. stavak 1. točka 2. ZUS-a - Članak 24. stavak 1. ZUS-a
 
Sud nalazi da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za vođenje upravnog spora u povodu tužbe WYG Savjetovanje d.o.o.  Ovo iz razloga što je pobijanim rješenjem tuženika odlučeno o žalbi zajednice ponuditelja WYG Savjetovanje d.o.o., Ecorys Hrvatska d.o.o. i Instituta za razvoj i međunarodne odnose u kojoj je izričito kao žalitelj navedena zajednica ponuditelja,  a uz naznaku „za predlagatelja“ žalbu je potpisao direktor WYG Savjetovanja d.o.o., Mladen Vojković. Dakle, pobijanim rješenjem odlučeno je o pravima i pravnim interesima zajednice ponuditelja, koja je stoga na temelju odredbe članka 17. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, bila ovlaštena pokrenuti upravni spor radi ocjene zakonitosti rješenja tuženika.
Osim toga, tužba je podnesena nepravodobno. Uvidom u mrežne stranice tuženika sud je utvrdio da je pobijano rješenje javno objavljeno 6. ožujka 2019. Sukladno odredbi članka 434. stavka 2. ZJN-a, rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od javne objave, a na temelju odredbe članka 24. stavak 1. ZUS-a, tužba se podnosi Sudu u roku od 30 dana.


Poveznica na Rješenje

 
Poveznica na Presudu