UsII-237/20 od 7. rujna 2020.

KLASA: 20/277

UsII-237/20 od 7. rujna 2020.


Tužba - Paket - Preporučena pošiljka - Nepravodobnost

Iz potvrde o primitku koju je tužitelj dostavio proizlazi da je tužbu predao paketom Hrvatskoj pošti uz dopunsku uslugu – povratnicu. Budući da tužba nije predana pošti preporučenom pošiljkom, za utvrđenje pravodobnosti tužbe nije mjerodavan dan predaje pošti, već dan kad je ista zaprimljena u Sudu. Tužba tužitelja zaprimljena je u Sudu 15. srpnja 2020., a budući da je zadnji dan roka za predaju tužbe istekao 13. srpnja 2020. to je tužbu valjalo odbaciti kao nepravodobnu.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu