Pravodobnost

Rok za žalbu na dokumentaciju  – Faza Odluke o odabiru  - Članak 406. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije – Nepravodoban žalbeni navod – Članak 406. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Ne bis in idem - Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe – Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Pravodobnost žalbenog navoda – Članak 406. ZJN 2016
Nepravodoban žalbeni navod - Članak 406., 420. ZJNN 2016
Izvorna dokumentacija – Izmjena dokumentacije o nabavi – Nepravodobni navodi – Članak 404. ZJN 2016
Izmjena dokumentacije o nabavi  - Zakašnjeli žalbeni navod - članak 406. ZJN 2016


 
Isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku
Obavijest o izmjeni dokumentacije  - Izmjena dokumentacije o nabavi - Članak 406. ZJN 2016
Isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku
 
Žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi - Obavijest o izmjeni dokumentacije - Početak roka - Članak 406. ZJN 2016
 
Žalba na odluku o odabiru - Zakašnjeli žalbeni navod - Očitovanje
 

Početak roka za žalbu - Dostava odluke o odabiru - Javna objava - Koncesije
Dostava žalbe naručitelju - Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 
Dostava žalbe naručitelju