UsII-496/19 od 18. listopada 2019.

KLASA: 19/627

UsII-496/19 od 18. listopada 2019.


Isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku - Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

 
Odredba članka 404. stavka 3. ZJN 2016 podrazumijeva ne samo one navode koji su bili istaknuti, nego i sve one žalbene navode koji su mogli biti istaknuti, a nisu bili istaknuti u prethodnom žalbenom postupku, kako to pravilno smatra tuženik.
Tuženik je pravilno ocijenio neosnovanim navode tužitelja jer iz podataka u spisu proizlazi da je tužitelj u drugom žalbenom postupku u kojem je doneseno pobijano rješenje isticao one navode kojima je osporavao kod odabranog ponuditelja udovoljenje određenim uvjetima sposobnosti u odnosu na koje je u prethodnom žalbenom postupku već isticao žalbene navode kao i u odnosu na okolnosti odnosno uvjete sposobnosti u odnosu na koje je mogao isticati prigovore u prvom žalbenom postupku, a nije isticao te žalbene navode.


 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu