UsII-100/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 18/151

UsII-100/19 od 7. ožujka 2019.
 
Žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi - Obavijest o izmjeni dokumentacije - Početak roka - Članak 406. ZJN 2016
 
Neosnovano tužitelj smatra da se rok za izjavljivanje žalbe računa od dana kada je putem elektronske pošte primio obavijest o izmjeni dokumentacije jer je ZJN 2016 propisano od kojeg dana se računa rok izjavljivanja žalbe, koji je u konkretnom slučaju dan objave izmjene dokumentacije o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu