UsII-254/20 od 7. rujna 2020.

KLASA: 20/363

UsII-254/20 od 7. rujna 2020.

Izvorna dokumentacija – Izmjena dokumentacije o nabavi – Nepravodobni navodi – Članak 404. ZJN 2016
 
Osnovano ukazuje tuženik da je sa sadržajem navedene točke dokumentacije o nabavi tužitelj bio upoznat objavom dokumentacije, odnosno s činjenicom da nema sukoba interesa s gospodarskim subjektima, što znači niti s onima obuhvaćenima žalbom na izmjenu, te kako se žalba odnosu upravo na tu činjenicu, dakle sadržaj izvorne dokumentacije, a ne na sadržaj izmjene kojom su navedeni drugi gospodarski subjekti sa kojima je naručitelj u sukobu interesa, to proizlazi pravilnim tumačenje tuženika da tužitelj nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu