UsII-437/20 od 29. prosinca 2020.

KLASA: 20/757

UsII-437/20 od 29. prosinca 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Ne bis in idem - Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe – Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
 
Žalbeni navod u ovom postupku da odabrani ponuditelj nije dokazao uvjete tehničke i stručne sposobnosti propisane točkom 4.2.1. DON-a, tuženik obrazlaže da je o tome već odlučeno rješenjem Državne komisije od 16. srpnja 2020., iz kojeg da nedvojbeno proizlazi da je ponuda odabranog ponuditelja valjana. Tuženik obrazlaže da zbog navedenog naručitelj nije niti trebao utvrđivati činjenice vezane za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti koje su bile predmetom ocjene ranijeg rješenja tuženika, imajući na umu članak 404. stavak 3. ZJN 2016. Navedenom odredbom propisano je da Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu