UsII-96/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/378

UsII-96/19 od 6. ožujka 2019.
 
Dostava žalbe naručitelju - Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 
Dostava žalbe naručitelju je zakonski preduvjet za ocjenu pravodobnosti žalbe. Time što je žalitelj Državnoj komisiji u roku za žalbu dostavio tri umjesto dva primjerka žalbe, nije ispunjen uvjet iz odredbe članka 82. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku, odnosno ne radi se o predaji podneska nenadležnom javnopravnom tijelu, već je žalitelj propustio primjerak žalbe dostaviti naručitelju sukladnoj izričitoj odredbi ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu