UsII-74/21 od 24. ožujka 2021.

KLASA: 20/1050

UsII-74/21 od 24. ožujka 2021.

Rok za žalbu na dokumentaciju  – Faza Odluke o odabiru  - Članak 406. ZJN 2016

Što se tiče osporavanja odredaba zakonitosti Dokumentacije o nabavi valja istaknuti da je ovaj žalbeni postupak vođen u odnosu na odluku o odabiru, dakle, povodom žalbe izjavljene na fazu postupka javne nabave iz članka 406. stavak 1. točka 5. ZJN-a, pa prema tome pravilno tuženik navodi u svom odgovoru na tužbu da prema članku 406. stavku 2. ZJN-a zakonitosti odredaba Dokumentacije o nabavi ne može biti predmet ocjene u fazi postupka u kojoj se predmetni postupak javne nabave već nalazi, a to je pregled i ocjena te odabir ponuditelja.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu