UsII-1/21 od 4. veljače 2021.

KLASA: 20/849

UsII-1/21 od 4. veljače 2021.
 
Zakonitost dokumentacije – Nepravodoban žalbeni navod – Članak 406. ZJN 2016

U odnosu na tužiteljevu tvrdnju o povredi načela transparentnosti koja se, prema mišljenju tužitelja, ogleda u tome što su u dokumentaciji o nabavi nedovoljno precizno definirane specifikacije koje mora imati ponuđeni uređaj, valja reći da je takve prigovore tužitelj mogao isticati u postupku osporavanja dokumentacije o nabavi, a što je propustio učiniti. U takvim okolnostima, tužiteljevo osporavanje dokumentacije o nabavi u ovom stadiju postupka nije dopušteno.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu