UsII-584/19 od 9. siječnja 2019.

KLASA: 19/874

UsII-584/19 od 9. siječnja 2019.

Izmjena dokumentacije o nabavi - Zakašnjeli žalbeni navod - Članak 406. ZJN 2016

 
S obzirom da je temeljem izvršenog uvida u izvornu dokumentaciju i izmjenu dokumentacije utvrđeno da troškovnička stavka 3.1.4.1. u osporavanoj izmjeni nije sadržajno promijenjena u odnosu na istu stavku troškovnika priloženog izvorno objavljenoj dokumentaciji, što tužitelj niti ne osporava, pravilno je utvrđeno da je tužitelj imao  mogućnost i trebao izjaviti žalbu na sadržaj te stavke troškovnika sukladno članku 406. stavku 1. ZJN 2016 u roku od 10 dana od njene objave. Imajući u vidu odredbu članka 406. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 prema kojoj se žalba može izjaviti u roku od 10 dana od objave izmjene dokumentacije o nabavi u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, tužitelj pogrešno smatra da iz razloga što troškovnik radova predstavlja jednu cjelinu ponovno ima pravo izjaviti žalbu na cjelokupnu dokumentaciju odnosno osporavati troškovnik u bilo kojem dijelu troškovnika čiji sadržaj nije izmijenjen.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu